WAT DOET DE ACADEMIE?

De Academie voor Beeldvorming gebruikt kunst om veranderingen in de samenleving zichtbaar te maken. Daarbij worden de grenzen opgezocht van ondernemerschap, beleidsvorming, onderlinge beeldvorming en lokale samenlevingsvormen.

HOEZO KUNST?

Uitdrukking geven aan gedachten en gevoelens is een basisvoorwaarde voor een werkende samenleving. Om mee te kunnen doen of een standpunt in te kunnen nemen moet je jezelf kunnen uiten.

Wijkbewoners in Heesch.

 

Deelnemers aan een project in de Graafse Wijk.

Workshop in de Brede Bossche School Boschveld.

HOE WERKT HET?

Vanuit een concrete vraag wordt onder leiding van een kunstenaar een team samengesteld, bestaande uit bewoners, mensen die zich betrokken voelen bij een plek, ervaringsdeskundigen, professionals of wetenschappers. Ieder levert in het beantwoorden van de vraag vanuit eigen expertise naar beste kunnen een bijdrage. In wisselwerking hiermee produceert de kunstenaar een kunstwerk.

WAT GEBEURT ER DAN?

Kunst is een communicatiemiddel. Het is een oproep aan iedereen om op een plek het beste van zichzelf te geven. Kunst maakt zo het universele lokaal: hier gebeurt het! Dit is belangrijk, uitgerekend in een tijd waar de binding met het lokale onder druk staat.

 

WIE MAG MEEDOEN?

Het proces waarbinnen het kunstwerk tot stand komt is een leertraject. Iedereen kan hieraan meedoen en er verantwoordelijkheid voor nemen. Tijdelijke regievoering door kunstenaars is onze manier om op een plek ruimte te scheppen en een lokale consensus te bevragen of te doorbreken en urgente maatschappelijke vragen plek te bieden.

WAT IS HET EFFECT?

Kunst is symbool van verandering: eerst was er niets, en toen was er het kunstwerk. Juist in een tijd van transitie is kunst daarom bij uitstek het middel om het gesprek over veranderingen te voeren. Want kunst toont aan dat de wereld kan veranderen.

Bewoners rondom buurthuis de Driewiek te Boxmeer.