Camping Kafka test game op Graphic Matters

We nodigen je van harte uit om op 9 oktober de testversie met ons te spelen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de game.

We willen de hele dynamiek voelbaar laten worden: vanuit perspectieven van veiligheid, recreatie en toerisme, economie, ruimtelijke ordening, sociale veerkracht, de blik van bewoner en eigenaar, het moet er allemaal in zitten.

Datum: woensdag 9 oktober 2019
Tijd: 15:00u – 16:30u
Locatie: Graphic Matters, Industriekade 15 te Breda


Camping Kafka is een initiatief van Academie voor Beeldvorming.
Gameontwikkeling vindt plaats i.s.m. GGD West-Brabant.
Artistieke leiding en onderzoek: Klaas Burger / Academie voor Beeldvorming
Vormgeving en onderzoek: Ruben Pater / Untold Stories (installatie en website) en Yacinth Pos (game en campingkaart)
Vormgeving installatie: Ivo van den Thillart
Bouw game: Jaap-Joris Vens, Afdeling Apps
Productie: Monique van de Wijdeven

Spelontwikkeling op Camping Kafka

Leefwereld van campingbewoners
Het team dat werkt aan Camping Kafka is uitgebreid met Yacinth Pos. Ze ontwerpt in samenwerking met GGD West-Brabant (casuïstiek) en Klaas Burger (onderzoek en tekst) een game die als doel heeft de leefwereld op campings en vakantieparken te openen voor overheden en professionals. Want campings en vakantieparken zijn vindplaats voor mensen die vastlopen op de woonmarkt. Toch is de eerste impuls van overheden vaak handhaving. Hoe kan je verder kijken dan het schrikbeeld, dat voelbaar wordt in beleidstermen zoals ondermijning, criminaliteit en illegale bewoning? Wat maak je eigenlijk mee als het vakantiepark je thuis is? Hoe ziet je leefwereld er dan uit?

“Met deze game proberen we een brug te slaan tussen campingbewoners, instanties en overheden. De laatste twee denken soms teveel vanuit hokjes, waardoor er weinig begrip is voor het leven van gewone mensen. Vaak zijn situaties niet zo zwart-wit als beleidsmakers veronderstellen. Dat willen we zo realistisch mogelijk overbrengen.”

Dillema’s
Om situaties voelbaar te maken, laat de game duidelijk zien waar het schuurt en waar het pijnlijk is. “De game wordt super persoonlijk,” zegt Yacinth. “Dus we praten niet in algemene termen, maar laten menselijke situaties zien. Je speelt het spel digitaal vanuit de rol van campingbewoner, waarin je steeds wordt geconfronteerd met keuzes. Wat doe je als de inspecteur brandveiligheid je sommeert om je zomerhuisje aan te passen? Denk je dat het wel los loopt – met het risico dat je een dwangsom krijgt opgelegd – of geef je geld uit aan een verbouwing? Klaag je als je voor de zoveelste keer nat wordt van sproeiwater in de kas waar je werkt, of bewaar je de lieve vrede met het uitzendbureau – die ook je stacaravan regelde? Er zijn altijd keuzes, hoewel je soms alleen maar kan kiezen tussen twee kwaden.”

Groot netwerk
Het spel wordt een stapeling van verschillende belangen, regels en persoonlijke gebeurtenissen. De game-ontwikkeling is daarom een langzaam traject. “Je moet zorgen dat je niet in je eigen aannames trapt. Er is geen algemene deler. We volgen de casuïstiek die is aangedragen door een groot netwerk. Campingbewoners die al lang betrokken zijn, campingbeheerders, gemeentes, professionals in loketten, FairWork en Stichting Barka, die veel weten over hoe arbeidsmigranten worden behandeld, en straatwerkers van SMO Breda. Ons hele netwerk doet mee. Eens in de zoveel tijd testen we scenario’s uit, telkens vanuit een andere invalshoek.”

Uitdaging
Gameontwikkeling vindt midden in het speelveld plaats. Het is een spannende positie als ontwerper, want je kan je niet achter een laptop verstoppen. Yacinth: “Het is heel anders dan eerdere projecten. Ik ben fulltime bezig met onderzoek en spelontwikkeling, maar ben daarnaast ook continu gesprekken aan het voeren. Het is de uitdaging om al deze visies gelijkwaardig te behandelen in de game.”

De vormgeving ligt al klaar, de volgende stap is om de game indringender en meer voelbaar te maken. Het plan is om dit onder andere te doen met geluid. “Als ik op de camping ben gaat het gesprek over stressvolle zaken, maar hoor ik tegelijkertijd vogels. De wind waait door de bomen. Dat is supermooi. Ik snap op zo’n moment heel goed dat je op een camping zou willen wonen.”

Meer info over Camping Kafka? Zie de projectwebsite, www.camingkafka.nl.

Camping Kafka breidt uit met game

1 op de 20
Wonen op campings en vakantieparken is verboden. Overheden gedogen of reageren met harde hand: handhavingsacties en als het niet anders kan ontruiming. Maar hoe duurzaam is dit? Er is immers een groeiend tekort aan betaalbare woningen. De scenario’s liegen er niet om: 1 op de 20 Nederlanders zal in 2025 geen zekere huisvesting hebben.

Nieuwe vertelling
Op Camping Kafka: weg in eigen land groeide een nieuw narratief: campingbewoners zijn niet ofwel zielig ofwel crimineel. Wel zijn campings en vakantieparken op dit moment smeerolie in een oververhitte woonmarkt. Deze vertelling vormt de basis voor een oneminute en werd gebruikt voor twee uitzendingen van tv-programma De Monitor in het dossier ‘Huurdersproblemen’. Werkvormen uit Camping Kafka zijn gebruikt door Provincie Noord-Brabant, GGD West-Brabant en GGD Nederland. En op 14 juni was camping Kafka in een nieuwe opstelling geopend op de conferentie Flexwonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Platform 31, Expertisecentrum Flexwonen en de Provincie Zuid-Holland (zie foto’s). Meer programma is in voorbereiding.

Game
Op Camping Kafka speelt een doolhof een centrale rol: het toont hoe allerlei groepen in onze samenleving hun plek vinden op vakantieparken: arbeidsmigranten, ex-gedetineerden, alleenstaande moeders met kleine kinderen, gescheiden vaders, zzp-ers met een klein verdienmodel, mensen in een schuldencrisis, senioren, jongeren die uitstromen uit jeugdzorg en zo voorts. Dit doolhof wordt momenteel in samenwerking met Ruben Pater, Yacinth Pos, Jaap-Joris Vens en GGD West-Brabant verwerkt tot een online game. Via dit spel ontdekken mensen uit de beleids- en systeemwereld de leefwereld van mensen die wonen op vakantieparken. Hopelijk nemen ze daarna op meer manieren verantwoordelijkheid.


Artistieke leiding en onderzoek: Klaas Burger
Zakelijke leiding en productie: Monique van de Wijdeven
Vormgeving en onderzoek: Ruben Pater / Untold Stories
Vormgeving game: Yacinth Pos
Vormgeving installatie: Ivo van den Thillart
Bouwteam installatie: Niko Riedinger, Martijn Linssen
Website en bouw game: Jaap-Joris Vens
Productie oneminute: Aram Voermans / Studio Apvis
Financiering: Gemeente Breda, The Art of Impact, Graphic Matters, GGD West-Brabant, Provincie Noord-Brabant, VSBFonds
Overige betrokkenen: Welzijn Divers, GGZ Breburg, Diaconaal Centrum Annahuis, STRAATRAAD, Pakhuis B, campingbewoners, -eigenaren en vele anderen.