BUURTBATTERIJEN VOOR DE GROOTE WIELEN

Wat? Onthulling bouwbord door Mike van der Geld, wethouder duurzaamheid en cultuur
Wanneer? Woensdagavond 29 mei, 20:00 uur
Waar? Het bouwbord komt te staan op de hoek Groote Wielenlaan – Vlietdijk, tegenover de AH.

Positieve energie
Waar krijg je positieve energie van? Hoe kun je energie delen? Hoe gaan we met onze energie om in 2030? Met deze vragen zijn leerlingen uit groep 6 – 8 van Kindcentrum De Groote Wielen en Basisschool Wittering.nl aan de slag gegaan. Ze hebben van alles bedacht: een wifi-vrije camping, waardoor er ruimte ontstaat voor ontmoeting en spel, geld gratis maken, zodat er minder gewerkt hoeft te worden, of een nationale spierkrachtdag.

Actieonderzoek
De jonge ontwerpers doen hun voorstellen in het kader van De Buurtbatterij, het nieuwste actieonderzoek van de Academie voor Beeldvorming. Bewoners van De Groote Wielen, professionals actief in de wijk en kunstenaars zoeken hierin samen hoe onze samenleving zich voorbereidt op de energiehuishouding van de toekomst. Juist in een wijk zoals De Groote Wielen is dit spannend. Wijkbewoner Frans Verhaaren, vanaf het eerste moment betrokken, vertelt: ‘Flink wat mensen hier in de wijk ervaren dagelijks druk. Tweeverdieners werken fulltime om de hypotheek te betalen en te zorgen voor kinderen. Hoeveel tijd blijft er over om bezig zijn met veranderingen in onze samenleving of met sociale samenhang?’

Ambitieus en mondig
Klaas Burger, artistiek leider van de Academie: ‘In De Groote Wielen wonen ambitieuze en mondige mensen. Kijk naar burgerinitiatieven rondom zonnepanelen, of tegen windmolens. Tegelijk zijn de levens zijn vol. Dus er spelen belangrijke vragen: Hoe maak je tijd vrij voor experiment? Hoe innoveren we ons energieverbruik? Hoe vermijd je de burn-out?’

Energiehuishouding
De grootste ontdekking was dat de vraag naar windmolens of zonnepanelen, sociale samenhang en de dreiging van de burn-out allemaal draaien om de manier waarop we met onze energie omgaan. ‘Vanuit dit inzicht hebben we kunstenaar Melle Smets betrokken,’ vertelt Klaas. ‘Hij maakt in zijn Human Power Plant voelbaar hoe we de energievraag in onze samenleving weer persoonlijk kunnen maken. Het gaat niet alleen maar over CO2-uitstoot, maar ook over waar we onze tijd aan willen besteden.’ In samenwerking met Smets werd een lessenserie vormgegeven. ‘Kinderen onderzochten hoe het is om geen elektrische apparaten te gebruiken of gezamenlijk gebruik van elkaars kracht en plezier centraal te stellen. We nodigen bewoners van De Groote Wielen van harte uit de resultaten van het actieonderzoek te komen bekijken en zich waar mogelijk bij ons aan te sluiten!’

Programma
Aan het bouwbord is een breder programma verbonden:

Woensdag 29 mei, 08:30 u: Filmpremiere. Kinderen presenteren hun buurtbatterijen. Een jury beoordeelt de ideeën. Locatie: Windkracht 5. Graag aanmelden!

Woensdag 29 mei, 20:00 u: Feestelijke onthulling bouwbord door Mike van der Geld. Top drie jury. Buurtborrel. Locatie: hoek Groote Wielenlaan – Vlietdijk. Zie hier het facebookevent.

Tussen 29 mei en 19 juni: Kleinschalig programma. Bijvoorbeeld: een avond over buurtcohesie in samenwerking met de Bronkade, een rondleiding over de energietransitie, of een avond i.s.m. jongeren uit De Groote Wielen. Meer info volgt binnenkort op debuurtbatterij.nl!

Woensdag 19 juni, 20:00 u, inloop vanaf 19:45 uur: Alles komt bij elkaar in het Wijkgesprek over de energiehuis-houding van de toekomst in De Groote Wielen, georganiseerd i.s.m. bibliotheek ’s-Hertogenbosch. Locatie: Windkracht 5.

Heb je vragen? Wil je meedoen of zelf programma inbrengen of je aanmelden voor de filmpremiere? Neem contact op met Susan Meijburg, susan@academievoorbeeldvorming.nl of kijk op debuurtbatterij.nl.


De Buurtbatterij is een actieonderzoek van de Academie voor Beeldvorming en wordt mede mogelijk gemaakt door KC De Groote Wielen, Wittering.nl, gemeente ‘s-Hertogenbosch, The Art of Impact, VSBFonds, Farent, Babel, Windkracht5, en bewoners van de Groote Wielen.

Artistieke leiding en onderzoek: Klaas Burger
Doorontwikkeling: Melle Smets
Projectcoördinatie en educatie: Susan Meijburg
Zakelijke leiding: Monique Van de Wijdeven
Vormgeving bouwbord: Nearest Neighbour
Plaatsing bouwbord: Jean-Paul Jennen
Betrokken scholen: Kindcentrum De Groote Wielen, Wittering.nl
Financiering: Gemeente ‘s-Hertogenbosch, The Art of Impact, VSBfonds
Overige betrokkenen: Farent, Wijkraad De Groote Wielen, Babel, bewoners uit en professionals betrokken bij de wijk
Fotografie: Mike Harris

Vakantieparken: paradijs of vrijplaats?

De leegstand trok nieuwe mensen aan: senioren, vrijheidszoekers, tiny-house-enthousiastelingen, arbeidsmigranten, of mensen die door schulden of relatiebreuk nergens anders heen kunnen. In de beeldvorming overheersen de plekken waar het fout ging: caravanbranden, wietkwekerijen of prostitutie. Fort Oranje kreeg aandacht in een docusoap op SBS 6. De burgemeester van Zundert noemde de camping een ‘criminele woonwijk’. Maar deze typering doet geen recht aan het gemiddelde vakantiepark.

Wat gebeurt er feitelijk op campings? Zeker is dat tienduizenden mensen in Nederland langer of korter in vakantieparken wonen. Toch is permanente bewoning van recreatiewoningen in Nederland verboden. Sommige gemeentes laten dit oogluikend toe, andere controleren op illegale bewoning, in samenwerking met politie en belastingdienst.

Ruben Pater en Klaas Burger doen vanuit de Academie voor Beeldvorming onderzoek naar vakantieparken. Tijdens Graphic Matters, een festival in Breda over kritische vormgeving rond actuele verhalen, worden campingbewoners, handhavers en beleidsmakers uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. We hopen alternatieve visies en laagdrempelige beeldvorming rondom vakantieparken te ontwikkelen, die campingbewoners ondersteunt in hun zoektocht naar een betaalbaar paradijsje en beleidsmakers helpt om maatwerk te leveren.

Graphic Matters vindt plaats van 22 september tot 22 oktober 2017.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met WelzijnDivers, The Art of Impact, Gemeente Breda, Graphic Matters, GGZ Breburg, GGD West-Brabant, Provincie Noord-Brabant, Tilburg School of Governance, Kunstbalie, Annahuis, de STRAATRAAD, campingbewoners en campingeigenaren.

Beeld: ArchiNed en Ruben Pater

WONEN IN EEN TENT

Noodgedwongen zonder huis
Harris’ serie kwam tot stand in nauwe wisselwerking met Bredanaars die vaak noodgedwongen dak- of thuisloosheid uit eigen ervaring kennen. Hij werd daarbij ondersteund door een netwerk in de stad: SMO Breda, Annahuis, de STRAATRAAD en de Academie voor Beeldvorming. ‘We hopen dat mensen door deze serie anders om zich heen gaan kijken,’ aldus een van de geportretteerden.

Ontmoetingen
In het weekend van 24 en 25 september vinden diverse activiteiten plaats rondom ‘The Great Outdoors’. U bent van harte welkom om deel te nemen aan het volgende (vrij toegankelijke) programma in Breda:

Zaterdag 24 september
13:00 – 17:00 Ervaringsdeskundigen zijn aanwezig bij ‘The Great Outdoors’ en gaan in gesprek met bezoekers.
Locatie: buitenexpositie Chasséveld.
13:30 – 15:00 Rondleiding over het Chasséveld. Hoe ziet de stad eruit door de ogen van iemand zonder huis?
Meeting point: meldt u zich 10 minuten vooraf bij De Stadsgalerij, Oude Vest 34, naast het Chasséveld.
15:00 – 17:00 1-op-1 ontmoetingen. Maak nader kennis met tentbewoners, straatwerker Hans Diks en met fotograaf Mike Harris en anderen.
Locatie: De Stadsgalerij, Oude Vest 34.

Zondag 25 september
13:00 – 17:00 Ervaringdeskundigen zijn aanwezig bij ‘The Great Outdoors’ en gaan in gesprek met bezoekers.
Locatie: buitenexpositie Chasséveld.
14:00 – 15:00 Talkshow met Mike Harris, straatwerker Hans Diks (SMO Breda), ervaringsdeskundigen en anderen onder leiding van Klaas Burger (artistiek leider van de Academie voor Beeldvorming).
Locatie: De Stadsgalerij, Oude Vest 34.

Dit programma is een samenwerking tussen BredaPhoto, de Academie voor Beeldvorming en SMO Breda en wordt mee mogelijk gemaakt door Gemeente Breda. ‘The Great Outdoors’ is een uitbreiding van de fotoserie die vorig jaar onderdeel was van ‘#HUISJE #BOOMPJE: wat doe je als je geen huis meer hebt?’ Deze alternatieve stadsgids, postercampagne en stadswandeling werd door de Academie voor Beeldvorming geperesenteerd tijdens Graphic Design Festival Breda.

Over BredaPhoto
BredaPhoto brengt van 15 september t/m 30 oktober 2016 het beste van de hedendaagse fotografie naar Breda. Op 15 binnen- en buitenlocaties in het historische stadscentrum en het hippe gebied Belcrum exposeren 73 internationaal befaamde fotografen en opkomende talenten. Het thema van deze 7e editie van BredaPhoto is YOU en gaat over zelfredzaamheid. Ook Mike Harris liet zich inspireren door dit thema, dat sterk relateert aan The Great Outdoors.

PRACHTIGE BINNENTUIN

Vruchtbare samenwerking
De binnentuin was verloederd. Via verhuurder BrabantWonen komen bewoners in contact met kunstenaars van de Academie voor Beeldvorming. Er ontstaat een een vruchtbare samenwerking met een prachtige tuin en een betrokken bewonersgroep als resultaat. De tuin is aangelegd met steun van het Buurtcultuurfonds BrabantWonen. Dit fonds heeft tot doel buurten mooi en leefbaar te maken door de inzet van kunst en cultuur.

Bronzen fontein
In de tuin liggen verschillende keien: heerlijk om op te zitten in de zon. Een deel van de tuin is gevuld met plukkruiden. Midden in de tuin klinkt vanaf een kei het geluid van een fontein: een schaal vol water met daarin een bronzen hoofd. Wie goed kijkt, ziet dat het een aantal oren heeft en meerdere monden. Het bestaat namelijk uit vijf verschillende koppen, die digitaal in elkaar zijn geplaatst. Deze vijf zijn enkele van de hoofden van betrokkenen bij het ontstaan van deze binnentuin.

Het hoofd ligt er niet zomaar. Vroeger was het complex een klooster gewijd aan Sint Jan Baptist. Deze heilige – in de islam heet hij Jahja – wordt afgebeeld naar de manier waarop hij stierf: na een verleidelijke dans vroeg Salomé op aanraden van haar moeder om het hoofd van Jan op een schaal. De koning gaf het haar, al was het met tegenzin. Jan ligt begraven in de Omajjadenmoskee in Damascus, Syrië, zo wist een van de bewoners die onlangs uit dit land weg is gevlucht.

Single Saint
Jan had geen relatie en leefde teruggetrokken – een bijzonder detail op een plek met kleine studio’s voor eenpersoonshuishoudens. Vandaar de titel van het beeld: Single Saint.

Fotografie: Mike Harris.

Met vluchtelingen

Twee jaar geleden zocht de gemeente ‘s-Hertogenbosch naar een locatie voor een asielzoekerscentrum. De Academie voor Beeldvorming participeerde in de commissie die de gemeente van advies voorzag. Hoe kan een locatie zo gekozen worden dat kennisuitwisseling plaats kan vinden tussen burgers en vluchtelingen? Uiteindelijk viel de keus op locaties ver van het stadscentrum verwijderd, o.a. op het terrein van Autotron Rosmalen.

Vanaf begin 2016 zijn onder de titel The Camp samenwerkingen gestart tussen kunstenaars en de – enkel manlijke – bewoners van de noodopvang in Rosmalen. Hoewel de taal nog niet goed werkte zijn toch vormen onderzocht die laagdrempelige uitwisseling met Bosschenaren mogelijk maakten. Op de Tramkade draaide in het voorjaar met ondersteuning van Nic Schulp een pop-up restaurant waarin koks uit de noodopvang kookten voor gasten. In totaal zijn bijna 250 maaltijden bereid, onder meer voor een serviceclub als Rotary ‘s-Hertogenbosch.

De reacties waren enthousiast. The Camp kreeg ondersteuning van o.a. het Rode Kruis ‘s-Hertogenbosch, COA, Muziekcentrum De Toonzaal, Welzijnsorganisatie Divers, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en het Buurtcultuurfonds. Maar de ambitie groeide mee. Op enkele uitzonderingen na waren alle gasten mensen die de vluchtelingen een warm hart toedragen. Terwijl juist die uitzonderingen het meest interessant waren. Een medewerker van Divers formuleerde het zo: “We moeten de armere wijken in. Dat zijn immers de plekken waar deze mensen ook gehuisvest gaan worden.”

In het najaar van 2016 zullen in samenwerking met Welzijnsorganisatie Divers dialoogtafels worden georganiseerd in verschillende buurten in ‘s-Hertogenbosch, waarbij vluchtelingen en buurtbewoners worden uitgenodigd. Publiek zal worden gevraagd te vertellen over belangrijke gebeurtenissen uit hun leven. Zo ontstaat een verzameling verhalen, die worden gepind op een kaart, van het vluchtgebied en van de stad. Vervolgens wordt de kaart van het vluchtgebied geschaald en over de kaart van ‘s-Hertogenbosch gelegd. Op basis van beide kaarten worden ingrepen in de publieke ruimte gedaan. Zo ontstaat een netwerk aan verhaal in de stad waarbij niet direct duidelijk is of het over een Bosschenaar of een vluchteling gaat. Dit netwerk kan worden gebruikt als stadswandeling, als educatieve route of gewoon, als herinnering om te blijven leren en elkaar, ondanks de angst, als mensen te benaderen.

Kunststudenten te gast

Eerder onderzochten de studenten in Brussel de rol van de hedendaagse kunstenaar in verstedelijkingsprocessen. De presentatie in de voormalige voederfabriek is startpunt voor gesprekken met beleidsmakers van de Provincie Noord-Brabant. In de minor zullen de studenten uitgenodigd worden hun onderzoek concreet te maken in het Brabantse stedennetwerk.

Het is de ambitie deze minor van AKV | St. Joost jaarlijk op de Tramkade te laten plaatsvinden.

#Huisje #Boompje

Geproduceerd door de Academie voor Beeldvorming in samenwerking met ervaringsdeskundigen van de STRAATRAAD, SMO Breda, het Annahuis en Werkplaats Typografie. Fotografie: Mike Harris. Vormgeving: Yana Foqué. Tekst en redactie: Klaas Burger, broodnodige support door Dennis Elbers.

Stadsgalerij, Oude Vest 34, 07.10-15/25.10-15, Presentatie woe 7 oktober om 10 uur tijdens speciale bijeenkomst van de Straatraad in de Stadsgalerij. Klik HIER voor meer informatie.

Blinde Vlekken: beeldvorming rond een buurt

Gelijkopgaand met de 77 huisbezoeken van Burger en Frye ondervroeg Geert Das professionals van verschillende instanties op hun visie en beleid over de buurt. De bevindingen van Burger, Frye en Das werden op woensdagmiddag 4 maart 2015 gepresenteerd aan bewoners en professionals onder de titel ‘Blinde Vlekken’. Ondanks het koude weer kwamen ruim 50 mensen op de presentatie af. Naar aanleiding van het onderzoek zal de publieke ruimte van de buurt worden aangepakt en worden duurzame samenwerkingsvormen tussen burgers en professionals in gang gezet.

‘Blinde Vlekken’ is een samenwerking tussen Woningcorporatie Mooiland, Stichting Vivaan, Gemeente Bernheze, betrokken bewoners en de Academie voor Beeldvorming. Vanaf 11 maart start Stichting Vivaan met een woensdagmiddagactiviteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente zal een wijkschouw organiseren.

Uitvoering: Geert Das, Janina Frye, Klaas Burger