Lang Leve…!

2017–2021
’s-Hertogenbosch
 

Durft ’s-Hertogenbosch zich te framen als stad waar het fijn is om oud te worden? Hoe kijken werkenden naar gepensioneerden? Wat gebeurt er als culturele instellingen hun programmering zien als een instrument voor positieve gezondheid? Hoe voel je je als je voor het eerst met een rollator de concertzaal binnen loopt?

 
 

Oud zijn is niet leuk, maar oud worden willen we allemaal
– Rien van Esch

De Academie voor Beeldvorming is gestart met een artistiek actieonderzoek naar de beeldvorming rond senioren in ’s-Hertogenbosch. De zorg voor langer thuiswonende ouderen staat hoog op politieke agenda’s. Ook vanuit kunst en cultuur wordt over deze vraag nagedacht: kunst en cultuur dragen bij aan zingeving, plezier en zelfstandigheid. Maar, zo bleek in ons vooronderzoek: het blijft vaak in projecten hangen. Hoe is de verbinding tussen kunstbeleving en positieve gezondheid in onze stad te verduurzamen?

Age friendly cultural city
Het actieonderzoek getiteld Lang Leve…! bestaat uit een aantal samenhangende programma-onderdelen:

Dansers van Dansnest doen in samenwerking met Van Neynsel, Welzijn Divers en het Jeroen Bosch Ziekenhuis interventies in de leefwereld van ouderen, halen kennis op en bouwen van onderop een netwerk. Juist dans is een ideale manier om de verbinding te leggen tussen beweging, zelfexpressie en contact. Uit de interventies zal een dansproductie voortkomen. Zie hier meer over het onderzoek van Dansnest.

Drie fotografen werken aan beeld over oud worden in Den Bosch. Nenah Gorissen, Imke Panhuijzen en John van Hamond zoeken ieder op eigen wijze naar hoe de beeldvorming rond ouderen in ’s-Hertogenbosch meer divers en representatiever kan worden. Zie hier meer over het onderzoek van Nenah, Imke en John. 

Vanuit het stadskantoor van gemeente ’s-Hertogenbosch wordt beleid over positieve gezondheid, kunst en culturele programmering met elkaar vervlochten. Bovendien wordt een challenge georganiseerd over eenzaamheid, cultuurparticipatie en oud worden. Hiervoor is door wethouder Van Olden en het Fonds Cultuurparticipatie een convenant getekend.

In tweewekelijkse gesprekken na afloop van de lunchconcerten in de Willem Twee Concertzaal komen senioren, beleidsmakers en zorg- en cultuurprofessionals bijeen rond verschillende thema’s: toegankelijkheid, ouderen in citymarketing, kansen voor culturele instellingen, diversiteit en meer. Telkens worden momenten georganiseerd om de beweging te verbreden, zoals een stadsgesprek (zie hier meer over het stadsgesprek) en een manifestatie. Deze zal plaatsvinden op 27 juni 2019.

Zo ontstaat een interdisciplinaire beweging die ’s-Hertogenbosch age friendly cultural city maakt. Hiermee is Lang Leve…! onderdeel van een internationaal programma van onder andere het Fonds Cultuurparticipatie, om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren.


Lang Leve…! is een artistiek actieonderzoek van de Academie voor Beeldvorming in samenwerking met Bossche ouderen, de afdelingen zorg, welzijn en cultuur van de gemeente ’s-Hertogenbosch, Dansnest, Willem Twee, Van Neynsel, Farent Welzijn, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Babel, Wakkere Grootmoeders, Stichting Actieve Senioren en anderen.

Artistieke leiding: Klaas Burger
Zakelijke leiding: Monique van de Wijdeven
Dansinterventies: Nana van Moergestel, Neel Brans en dansers van Dansnest
Fotografisch onderzoek: John van Hamond, Nenah Gorissen, Imke Panhuijzen
Procesregistratie: Mike Harris, Jesse Bom
Tekst: Malou van Doormaal
Inbedding beleid: Janne van Wijnen, gemeente ’s-Hertogenbosch
Financiering: The Art of Impact, VSBfonds, Fonds Cultuurparticipatie en gemeente ‘s-Hertogenbosch
Beeld: Mike Harris