Onderzoek WII Fabriek

Naar aanleiding van de bouw van de Toren van Babel, die begon in de WII, ontstonden er vragen rondom de functie van de WII Fabriek en kunst in onze participatiemaatschappij. In een enquete werd duidelijk wat de doelen, wensen en meningen met betrekking tot dit onderwerp zijn van alle WII Fabriek gebruikers.

Tijd van onbehagen

“Het vergroten en manipuleren van bepaalde situaties is mij niet vreemd. Ik speel met vanzelfsprekendheden en verwachtingen. Het thema waar ik veel mee werk is het doodgeslagen concept van “geluk”. Ik ben in mijn werk niet op zoek naar een oplossing voor deze ‘tijd van onbehagen’ waar we in leven. Dat lijkt me onmogelijk en te idealistisch. Ik kijk naar verschuivende ideaalbeelden op het gebied van geluk en de handvatten die hiervoor geboden worden. Soms roept dit herkenning en troost op, soms is een lachsalvo de enige gepaste reactie.”

Nieuwe locatie Academie voor Beeldvorming

Er wordt een stichting opgericht, de ‘Tramkade’, waarbinnen twee initiatieven – Conceptenbouwers en Pleisterplaats De Vrijheid zullen starten en bijdragen aan de ontwikkeling van het De Heus terrein tot de Tramkade.

Op het terrein van De Heus wordt in 10 jaar tijd een groot aantal verschillende projecten ontwikkeld. De projecten bestaan uit onafhankelijke business cases – opgezet door ondernemers, organisaties en burgerinitiatieven uit ’s-Hertogenbosch – die binnen de doelstelling van de stichting passen. De Stichting Tramkade start zelf als eerste met een aantal projecten als katalysator. De Academie voor Beeldvorming zal kantoor gaan houden op de Tramkade en ook, in het kader van Talentontwikkeling, werkplekken bieden aan jonge kunstenaars die meedraaien in projecten van de Academie voor Beeldvorming.

Een schilderij is een illusie

‘Een schilderij is een illusie,’ zegt Eva, ‘verf op doek. Dat moet je kunnen zien, juist nu. Anders kun je net zo goed een foto maken. Maar mensen willen vandaag de dag ook ambachtelijke broden. Je moet dus kunnen zien hoe het gemaakt is. Dat maken is zo belangrijk. Een schilderij laat dat zien.’ Het schetsmatige, potloodlijnen en kleine foutjes, ik werk het niet weg. Dat kan, omdat ik er heel zeker van ben: ik schilder alleen wat ik belangrijk vind.’ Eva de Jong werkt op dit moment aan een projectvoorstel over menselijke waarneming waarin een samenwerking zal ontstaan tussen bezoekers van Stichting Zelfhulp Den Bosch, haarzelf en de Academie voor Beeldvorming.