26 September, 21:00, in het SM’s

Welkom op de presentatie 26 September, 21:00, tijdens de kunstnacht in Den Bosch.

Reinventing Happiness is een driejarig project van het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch waarin verschillende kunstenaars samen met museumbezoekers onze notie van geluk opnieuw bekijken. Doel van de reeks is om alternatieve sociale concepten te ontwikkelen en te onderzoeken of een andere definitie van geluk nieuwe toekomstperspectieven oplevert.

De Academie voor Beeldvorming zal binnen de muren van het SM’s gedurende twee weken werken aan 2 urgente maatschappelijke thema’s die met geluk te maken hebben. Het eerste thema is de opvang van vluchtelingen, en daarmee de komst van een nieuw AZC in Den Bosch – gelukszoekers. Thema twee is de groeiende armoede in Nederland en de functie van voedselbanken in dezen – welzijnsarmoede.

Beide onderwerpen worden aan het begin van de week in 1 sessie besproken met experts en ervaringsdeskundigen. Aan de teams worden enkele jonge kunstenaars, Lin Houtman, Malou van Doormaal en Janina Frye, uit het talentontwikkelingsprogramma van de Academie voor Beeldvorming gekoppeld. Na deze sessies zullen de kunstenaars in hoog tempo en onder begeleiding, een beeldend statement ontwikkelen.

 

GONZO INTERVIEWT KLAAS BURGER

Klaas: “Veel hedendaagse kunst komt louter voort uit hipheid. Maar dat egowerk van de kunstenaar hoort bij een eeuw waar het gaat om de ontdekking van het individu. Dat is de twintigste eeuw. Die is voorbij. De individuele kunstenaar is dood.”

[…]

Gonzo: “Hoe ben je tot je huidige manier van werken gekomen?”

Klaas: “Ik wilde me losmaken van de situatie waarin je je kunstpraktijk sponsort met geld dat je elders verdient. Ik begon dus na te denken over de maatschappelijke waarde van hetgeen ik aan het doen was, en hoe ik mijn werk in die zin kon omvormen.

[…]

Gonzo: Wat wil je nog meer met de Academie voor Beeldvorming?

Klaas: “Het liefste wil ik dat er constant wordt gewerkt aan het heruitvinden van de bestaande politieke situatie, waarbij wordt onderzocht hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Het werken in een team ervaren mensen als een leertraject doordat ze eigen criteria aan anderen kunnen toetsen. Een vormgever zit niet vaak samen met een laaggeletterd iemand. Daardoor verandert de manier waarop zij naar elkaar kijken en hoe ze zich gedragen. Als een kunstwerk symbool kan staan daarvoor, heeft het een werking die voor de betrokkenen in herinnering blijft.”

En meer.
Gonzo Circus is te vinden in het beter gesorteerde tijdschriftenschap.

NIEUW SEIZOEN, NIEUWE PLANNEN

De komende maanden zijn kunstenaars verbonden aan de Academie voor Beeldvorming op verschillende plekken actief:

Tussen 12 en 26 september produceren Janina Frye en Malou van Doormaal in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch twee kunstwerken die de beeldvorming bevragen rond twee thema’s: de komst van een Asielzoekerscentrum in ‘s-Hertogenbosch en clienten van Voedselbanken. Deze werkperiode vindt plaats in het kader van de tentoonstelling Reinventing Happiness (2): Bossch Geluk.

Op 26 september presenteren Janina Frye en Klaas Burger een serie vlaggen voor de wijk ’t Rul in Heesch.

Tijdens het Graphic Design Festival Breda, dat plaatsvindt van 25 september tot 25 oktober 2015, wordt #Huisje #Boompje gepresenteerd. Dit is een campagne en een gids van Breda met als centrale vraag: hoe ziet de publieke ruimte er uit als je geen huis hebt? Fotografie: Mike Harris. Vormgeving: Yana Foqué / Werkplaats Typografie. Concept en redactie: Klaas Burger / STRAATRAAD Breda. Ondersteuning: Hans Diks / SMO Breda; Dennis Elbers / Graphic Design Festival Breda; Dorothé IJsseldijk / Annahuis Breda.

Van 12 – 23 oktober organiseert de Academie voor Beeldvorming in samenwerking met AKV | St. Joost een werkperiode waarin studenten hun rol als aankomend beeldend kunstenaar in hedendaagse verstedelijkingsprocessen onderzoeken.

In samenwerking met kunstenaars en vormgevers worden nieuwe plannen ontwikkeld.

Enne, Mike Harris, dank voor de fantastische foto’s!