Art of Impact selecteert Academie

Statement
Tabo Goudswaard, intendant van The Art of Impact, legt uit waarom de Academie is geselecteerd als voorbeeldproject:

De drive van de initiatiefnemers heeft me overtuigd om de Academie te verkiezen als voorbeeldproject binnen The Art of Impact. Ze gaan met veel passie aan de gang en maken echt contact met mensen, met echt verschillende mensen. Zo doorbreken ze systemen. De Academie verbindt niet-gelijkgestemden met elkaar en zorgt dat deze vreemden van elkaar leren. “Hier gebeurt het! En we laten zichtbare sporen na. Op ongebruikelijke plekken.” Veel succes, Academie voor Beeldvorming!

Werkwijze van de Academie
De Academie voor Beeldvorming gebruikt kunst om veranderingen in de samenleving zichtbaar te maken. Sinds 2014 werken binnen de Academie vluchtelingen, clubleden van de Rotary, Roma, onderzoekers, buurtbewoners, ambtenaren, mensen die geen huis hebben, ondernemers, bejaarden en kunstenaars samen. Vanuit deze samenwerkingen ontstonden een krantenbijlage, een bronzen fontein, een restaurant, een smiley op een basisschool, vlaggen, rondleidingen en tafels. Centrale vraag: hoe kan onze vertrouwde omgeving zich telkens opnieuw openen voor vreemde ervaringen? Hoe kunnen we blijven leren?

Projecten in 2017
Komend jaar zal de Academie in enkele projecten nader onderzoeken hoe een probleemgestuurde sociale blik verrijkt kan worden met impulsen vanuit kunst en cultuur. Dit onderzoek wordt gebruikt om een educatieve tool te ontwikkelen: Hoe kun je samenwerken vanuit totaal verschillende invalshoeken? Verder zal de samenwerking met partners als BrabantWonen, de Mengfabriek, ouderenzorgorganisatie Van Neynsel, kunstacademie AKV | St. Joost, gemeente ’s-Hertogenbosch, het Annahuis Breda en de STRAATRAAD verder worden geïntensiveerd.

Verschil maken
Op initiatief van het ministerie van OCW is eind 2014 The Art of Impact van start gegaan. Dit programma onderzoekt en stimuleert hoe kunst verschil maken midden in de samenleving: voor een leefbare wijk, energie en klimaat, zorg, welzijn en circulaire economie.

Ergens anders

Regie uit handen geven
‘Iedereen heeft een heel leven achter zich, met kinderen, werk, pijnlijke en gelukkige dingen,’ vertelt Malou. ‘En dan komt opeens het moment dat je hier in het verzorgingshuis zit. Je krijgt een slabbetje om bij het eten. Je kan niet meer goed lopen. Mensen hier zijn het leven aan het loslaten.’ Het is een confronterend contrast met haar eigen leven: ‘Ik kom en ga weer weg. Maar als je hier eenmaal woont, dan geef je die regie uit handen. Dan ben je afhankelijk van verplegers, verzorgers en een kok. Dat is niet altijd erg. Ik was laatst bij een klassieke-muziek-luistermiddag. Mensen genieten daar intens van.’ Maar Malou wijst ook achter zich. ‘Daar zit een vrouw alleen. Net zat de tafel vol, maar iedereen is weg want het koffieuurtje is voorbij. Deze vrouw blijft altijd zo achter, omdat ze vanwege haar rolstoel moet wachten tot ze wordt opgehaald. Ze kan het niet zelf.’

Urgentie
Hoe in deze context als kunstenaar aan de slag te gaan? ‘Ik wil eerst laten weten dat ik hier ben. Veel mensen komen hier samen in het atrium, maar sommige mensen blijven ook alleen op hun eigen kamer. Daarom heb ik iets gemaakt waarmee ik rond kan rijden.’ Tegen een grote niervormige plantenbak staat een geschakeld bouwsel van een oude rolstoel, een rollator en een postoel zonder po. Over een liggend rolstoelwiel hangt een gehaakt kleedje. ‘Mensen vragen: “Is dat nou kunst?” Het is een ding om contact te maken. En dat gebeurt. Mensen kennen me nu wel. Maar als ik terugkijk op mijn eerste dagen hier ben ik er eigenlijk best wel van in de war. Wat kan ik hier toevoegen? Wat is zinvol om te doen? Hoe vorm ik die verwarring om tot artistieke kwaliteit? Maar de urgentie is me wel duidelijk: hoe is er meer mogelijk als er door de beperkende werking van ouderdom steeds minder kan?’

Na 10 december zal Malou van Doormaal voorstellen presenteren aan bewoners en personeel van De Taling en aan geïnteresseerden. ‘Dan kan het ook eens ergens anders over gaan’ is een project van de Academie voor Beeldvorming in samenwerking met ouderenzorgorganisatie Van Neynsel en het Buurtcultuurfonds.