Camping Kafka als sleutelwerk

Speciale vermelding
Camping Kafka is toegevoegd in de selectie sleutelwerken in de openbare ruimte door vakblak BK-informatie. 100 kunstwerken werden hiervoor geselecteerd, waaronder het Draaiend Huis van John Körmeling, het homomonument van Karin Daan en het urban curating project De Strip door Jeanne van Heeswijk. Gezien het procesmatige en langdurige karakter van Camping Kafka en de vele partners en makers die hieraan meewerkten kon deze niet worden worden toegevoegd aan de lijst, maar heeft samen met vier andere werken een speciale vermelding gekregen.

Het onderzoek naar wonen op vakantieparken brengt bewoners, campingeigenaren, professionals en beleidsmakers samen. Deze verschillende werelden komen samen binnen verschillende werkvormen van Camping Kafka en creëert daarmee een nieuwe publieke ruimte.

Kennis delen
De Academie voor Beeldvorming geeft daarmee een voorbeeld hoe je draagvlak creëert. In de leeswijzer van het Lectoraat Art & Public Space van de Gerrit Rietveld Academie wordt een overzicht gegeven van de stappen die komen kijken bij het realiseren van kunst in de openbare ruimte. De Academie voor Beeldvorming wordt genoemd als voorbeeld waarin de democratische gedachte een rol speelt in het maakproces van een kunstwerk.

Blinde vlekken
Dit is waar de Academie voor Beeldvorming zich in specialiseert, het bij elkaar brengen van verschillende leef- en denkwerelden. Dit zorgt voor spraakverwarring, conflict en maakt blinde vlekken zichtbaar. De openbare ruimte gaat verder dan rotondes en parken, het is de plek waar interactie plaatsvindt. Hoe ga je daarmee om als overal een andere taal wordt gebruikt?


Lang Leve…! in Den Bosch Zuid

De wijken in
Actieonderzoek Lang Leve…! speelde zich tot nu toe vooral af in een interdisciplinair stedelijk netwerk van kunstenaars, culturele organisaties, ouderen- en zorgnetwerken in Den Bosch. Centraal stond de vraag hoe ouderen zo lang mogelijk onderdeel kunnen blijven van het culturele leven en hoe we de vele initiatieven rondom dit thema samen konden brengen. In 2020 trekken we de wijken in. Wijkwerkers van Farent helpen om in Den Bosch Noord, West, Zuid en Rosmalen met nog meer mensen samen te werken.

Zoektocht
De wijk Zuid wordt oefenterrein om te leren omgaan met de beperkingen van de coronacrisis. Activiteiten zijn stilgevallen, mensen blijven binnen, ook vitale ouderen leven in isolement. Anderhalve meter beperkt ook mentaal: een schouderklopje kan gevaarlijk zijn. Hoe kunnen kunst en expressie bijdragen aan zingevend contact? De gehele maand juni staat in het teken van dit onderzoek.

We dagen ouderen, organisaties en lokale partijen uit om nieuwe vormen te bedenken voor hun reguliere programmering en leggen nieuwe verbindingen met bestaande initiatieven zoals Kameraden, Wakkere Ouderen, Theatergezelschap Minoux, Radio Kras en Dichter op de Koffie. We hopen dat deze vormen kunnen dienen als inspirerend voorbeeld voor de rest van de stad.

Programma
De opbouw van het programma krijgt langzaam vorm. Dansnest brengt intieme dansvisites op afstand naar de Pettelaar, Buurtserenades van Babel worden op dit moment uitgetest en met de foto’s uit Lang Leve…! wordt een minifotofestival gemaakt. Hierbij gebruiken we de foto’s van Imke Panhuijzen, Nenah Gorissen en John van Hamond, die de stereotypering rondom ouderen bevragen.

Kennis delen
De maand wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin kennis en ervaring worden gedeeld. Bibliotheken, theaters, musea en buurthuizen gaan voorzichtig open. Maar mensen zijn voorzichtig, de angst om besmet te worden is voelbaar. Regels veranderen om de zoveel tijd. Ouderen zijn niet altijd even bekend met digitaal contact. Hoe kunnen we samenwerken? Hoe krijgt betrokkenheid vorm? Hoe kan programma uitdagen om deel te nemen en tegelijk een veilig gevoel geven? De communicatie wordt om die reden zorgvuldig vormgegeven.

Programma
In de wijk worden live acties in de publieke ruimte kort van tevoren en enkel in de directe omgeving aangekondigd. Kijk voor het totale programma-aanbod op www.langlevedenbosch.nl.


De Academie voor Beeldvorming werkt samen met gemeente ‘s-Hertogenbosch, Babel, Farent en het Jeroen Bosch Ziekenhuis om het Lang Leve…! netwerk te verduurzamen. Met dank aan het buurtcultuurfonds.

Beeld door Mike Harris op de dansvisite met Dansnest en tijdens de Lang Leve…! manifestatie in juni 2019

Creativiteit in crisis?

Wet op behoud van creativiteit
Meer dan 350 mensen uit het onderwijs, bedrijfsleven, de culturele en maatschappelijke sector ondertekenden de opinie van onze artistiek leider Klaas Burger, die onlangs werd gepubliceerd in Eindhovens Dagbad, BN De Stem en De Stentor. De opinie wordt ondersteund vanuit het netwerk van de Wet op behoud van creativiteit, in 2018 geïnitieerd door toenmalig Brabants gedeputeerde Henri Swinkels. Hij legde toen de waarde van creativiteit, kunst en cultuur vast in juridische taal.

Aandacht opeisen
De wet krijgt tijdens de corona-uitbraak opnieuw relevantie. De veerkracht van burgers, professionals en bestuurders drijft op creativiteit. Al kunnen culturele podia, oefenterrein voor onze creativiteit en expressie, in de anderhalve-meter-samenleving niet echt goed gebruikt worden, deze plekken hebben we keihard nodig.

Lieve samenleving,
zegt de opinie eigenlijk, ‘creativiteit en expressie zijn basisvoorwaarden voor een werkende democratie. Durf hier dan ook in te investeren!’

Jouw naam ook onder de opinie? Doe dat hier!


Beeld: Wet op Behoud van Creativeit