Panorama Brabant

Onder leiding van programmamaker Paulien Dankers (Kunstloc Brabant) en aan de hand van vier grote thema’s (bouwen, gelijke kansen, leren en innoveren) delen Heleen Herbert (Heijmans), Klaas Burger (Academie voor Beeldvorming), Cyrille van Bragt (Helicon) en Lucas van Grinsven (ASML) hun blik op de toekomst en de uitdagingen die zij op hun thema zien. Wil van Pinxteren, gedeputeerde van o.a. Vrije Tijd, Cultuur en Sport levert ook een bijdrage aan het programma. In vier ronde tafels duiken we vervolgens de diepte in om elkaar te inspireren naar een volgende stap.

Panorama Brabant – een gesprek over de toekomst wil een breed maatschappelijk gesprek voeren waarin de toekomst en de urgentie die we daar bij voelen centraal staan. Met partners uit overheid, bedrijfsleven, zorg & welzijn, onderwijs, kunst & cultuur en creatieve sector.

De bijeenkomst vindt vanwege de landelijke corona-richtlijnen digitaal plaats.

Beeld: Janine Hendriks / Kustloc Brabant

Beste raadsleden,

Vier jaar geleden stonden wij ook op deze plek. Om een iets andere reden, want toen was de Academie voor Beeldvorming niét meer opgenomen in de Bossche Culturele Basis. Nu staan we wél weer genoemd en daar zijn we dankbaar voor. Het betekent veel dat onze werkwijze wordt gezien én gewaardeerd. Dankjewel!

In de tussenliggende jaren hebben we hard gewerkt aan kunstproducties met maatschappelijke impact. Want dat is wat we doen: kunst gebruiken om te leren van de vraagstukken die in onze samenleving spelen. En hoe urgenter een vraag, hoe meer spanning dat met zich meebrengt. Kunst biedt dan ruimte voor verhalen en zorgt voor wezenlijk contact tussen verschillende soorten mensen.

En dat is waarom wij graag wilden inspreken. Dit contact heeft niet alleen zijn weerslag op cultureel vlak, maar ook op het gebied van welzijn, wonen, bewegen, hoe mensen samenwerken, hoe mensen leven, hoe we met elkaar omgaan. De impact is breed, de financiering zou ook zo georganiseerd moeten worden.

Een voorbeeld: U kent ons misschien van Lang Leve…! Daarin onderzoeken we hoe ‘s-Hertogenbosch een stad kan zijn waarin je goed oud kan worden. Dit doen we in samenwerking met een breed netwerk van ouderen, zorginstelling, met Farent en Huis73, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Dansnest, verschillende fotografen en culturele partners uit de stad. Belangrijk is daarin dat we een koppeling maken tussen kunst en cultuurparticipatie en eenzaamheidspreventie.

We hebben dit artistiek actieonderzoek kunnen realiseren op een bijzondere manier. Namelijk in nauwe samenwerking met ambtenaren van de afdeling cultuur én maatschappelijke ontwikkeling. Sterker nog, deze twee afdelingen hebben dit gezamenlijk gefinancierd.

Daardoor hebben we in juni met Lang Leve…! midden in de lockdown, een coronaproof programma op Zuid kunnen organiseren. Super lastig onder die omstandigheden! Maar de koppeling tussen deze twee ambtelijke afdeling heeft ervoor gezorgd dat we het niet kónden uitstellen. Want ouderen vereenzamen en kunst en cultuur heeft de potentie om voor positiviteit te zorgen. Dan moet je wel! Ook nu, tijdens de voorbereiding van Lang Leve…! in de Schutskamp, merken we dat het tien keer zo hard werken is, maar dat de noodzaak niet is verdwenen.

De waarde van zo’n samenwerking wordt dan zichtbaar. En dat is wat we veel meer zouden willen zien. Want we merken dat aan de voorkant, bij ambtenaren en in het werkveld, dat mensen vaak dezelfde dingen willen, maar dat het aan de achterkant, als het gaat over het financiële systematiek, lastig is om gezamenlijk op te trekken.

Heel concreet merken we dit in bijvoorbeeld de voorbereiding van All Inclusive. Dit is een actieonderzoek dat gaat over de vraag: hoe kun je ‘thuisvoelen’ organiseren? Want sommige groepen voelen zich wél thuis in ‘s-Hertogenbosch, en anderen niet. Hoe kan de kennis en ervaring met elkaar gedeeld worden via artistieke producties? Hiervoor zijn we in gesprek met de afdelingen cultuur en diversiteit en inclusie. Maar dan blijkt een simpel willen niet genoeg…

Dat is de reden waarom we inspreken. Want een structurele financiële basis vanuit cultuur helpt ons enerzijds om onszelf steviger te positioneren, dus dank daarvoor! Anderzijds zien we ook een uitdaging. Want hoe kunnen we domeinoverstijgende kwaliteit kunst en cutuur ook écht inzetten in de stad? Hoe kunnen we elkaar aanjagen? Op projectbasis lukt dat zo af en toe, maar kan ook dat structureel?

Mijn vraag aan u: hoe kunnen we de komende vier jaar gebruiken om domeinoverstijgende financiering meer vanzelfsprekend te maken?

Bedankt voor uw aandacht!

Lang Leve…! in Den Bosch West

In het netwerk Lang Leve…! oefenen we met Bossche culturele instellingen, welzijnswerkers, kunstenaars en ouderen hoe we in de huidige omstandigheden kunnen samenwerken. Centraal staat de vraag hoe ouderen zo lang mogelijk onderdeel blijven van het culturele leven. Onderdeel zijn o.a. Farent, HUIS73, Kameraden, Stichting Actieve Senioren, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Dansnest en theatergezelschap Minoux.

De wijk in
Afgelopen zomer organiseerden bewoners van Den Bosch Zuid met het netwerk Lang Leve…! een eerste manifestatie. De hele maand juni was de wijk oefenterrein om te leren omgaan met de beperkingen van de coronacrisis. Activiteiten werden ontwikkeld binnen de RIVM-richtlijnen: dichters rolden levensgrote teksten uit op grasvelden bij flats, dansers belden met balkonpubliek, in het Zuiderpark lazen mensen elkaar gedichten voor en langs de Pettelaarseweg organiseerden we een fotoexpositie.

Programma in West
Van 23 oktober t/m 1 november vindt Lang Leve…! in West plaats. Focus ligt op de wijk Schutskamp. Tien dagen lang vinden er activiteiten plaats die online, thuis, vanuit het raam of op een grasveld om de hoek te beleven zijn. Op veilige afstand. HUIS73 brengt Buurtserenades langs huizen, in winkelcentrum Boschmeersingel is een fotoexpositie met werk van Imke Panhuijzen, Nenah Gorissen en John van Hamond, de Volksuniversiteit biedt een telefonische cursus Levensverhaal Schrijven aan, en meer. Op vrijdag 23 oktober vindt een verrassende aftrap plaats. We sluiten het programma af met een expertmeeting op 10 november.

Kijk voor het totale programma-aanbod op www.langlevedenbosch.nl.

Lang Leve…!
Lang Leve…! in West maakt deel uit van de langlopende actieagenda Lang Leve…! waarin de verbinding tussen cultuurparticipatie en eenzaamheidspreventie vorm krijgt in de stad. Sinds eind 2018 werken de Academie voor Beeldvorming, Gemeente ’s-Hertogenbosch en een breed netwerk uit zorg, welzijn, kunst en cultuur hierin met elkaar samen.

Week tegen eenzaamheid

Samen lezen
De publicatie U Bent Hier is een ervaring voor twee personen. Het is een script dat je samen hardop voorleest. Het gesprek gaat tussen een nieuwe Bosschenaar en iemand die al jaren in de stad woont. Stap in de schoenen van Aaron, Emma, Hetty of Amir!

Nodig iemand uit om samen te lezen. Om nét een wat ander gesprek te hebben dan normaal. In wie kan jij je het beste inleven?

Week tegen Eenzaamheid
Van 1 t/m 8 oktober zijn er allerlei activiteiten in het kader van de Week tegen Eenzaamheid in ‘s-Hertogenbosch. Deze variëren van een workshop over de invloed van langdurige eenzaamheid door Humanitas, tot een Kook Voor Je Buur-tiendaagse. Ook U Bent Hier is opgenomen in het programma. Klik hier voor alle activiteiten!

Vluchtervaring
U Bent Hier is het resultaat van een actieonderzoek naar hoe de ervaring van mensen die gevlucht zijn ten goede kan komen aan de Bossche samenleving. Klik hier als je meer wilt weten over het ontstaan van U Bent Hier. De opbrengst gaat naar het Bossche initiatief More Than Refugees en steunt zo de bijdrage van nieuwkomers aan de samenleving.


Hoe doe je mee? Koop de publicatie voor €7,50 bij VVV ‘s-Hertogenbosch aan Markt 77 in Den Bosch.
Ben je niet in de buurt? Maak dan €10 naar ons over via NL80 INGB 0004 4415 68 en mail je adresgegevens naar monique@academievoorbeeldvorming.nl, dan sturen we het boekje per post naar je toe!