Reactie op Victor Papanek

Design for the real world
Deze tentoonstelling gaat over de ideeën en het werk van de visionaire ontwerper, criticus en activist Victor Papanek (1923-1998). Zijn beroemde boek ‘Design for the Real World: Human Ecology en Social Change’ (1971) staat voor een radicale visie op ontwerpen waarin duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid belangrijker zijn dan consumptie en commercie.

Maar hoe staan we er een halve eeuw later voor? Zijn hedendaagse ontwerpers nog steeds (of weer opnieuw) bezig met deze thema’s? In een serie filmpjes op de online Derde Verdieping van het Design Museum reageren ontwerpers op citaten van Victor Papanek, om erachter te komen of zijn ideeën nog steeds relevant zijn.

In de derde aflevering zie je Klaas Burger (artistiek leider) en Maybe Boozegeoisie (artistiek leider, initiatiefnemer All Inclusive) van de Academie voor Beeldvorming. Hoe verhouden zij zich tot de denkbeelden van Victor Papanek?

Bekijk hier het filmpje met de reactie van Maybe en Klaas!


Tekst via Design Museum Den Bosch

IN DE (S)MAAK

Waarom?
Maybe Boozegeoisie, dragclown en Allround Manager van de Academie voor Beeldvorming organiseert al sinds 2016 de Drag Up. Dit is een lerende community rondom dragcultuur waarbij allerlei soorten mensen experimenteren met drag make-up en looks. Ongekend is een multidisciplinair initiatief dat bestaat uit studenten en alumni van AKV St.Joost ‘s-Hertogenbosch zij leggen connecties tussen beginnende kunstenaars en de stad. Gezamenlijk willen we een voedingsbodem leggen om identiteit breder bespreekbaar te maken.

Wat?
Vijf beginnende kunstenaars en vijf personen uit de LGBTQIA+ en dragcommunity uit omgeving ‘s-Hertogenbosch worden aan elkaar gekoppeld. In vijf dates krijg je opdrachten die je op een creatieve manier uitdagen, je prikkelen uit je comfortzone te komen en contact aan te gaan.

Jullie leren elkaar kennen door middel van een creatief programma. Geheel coronaproof werken jullie toe naar de laatste date, een diner. Dat wordt een bijzonder moment dat je samen met je date vormgeeft. Een beginnende filmmaker documenteert het diner. Hiervan maken we vijf korte Youtube-afleveringen.

Wanneer?
30 december 2020 om 19.30 uur organiseren we een online kennismaking. Het datingprogramma zal plaatsvinden van januari t/m maart 2021.

Nieuwgierig of meedoen?
Stuur vòòr 25 december 2020 een mail met een korte motivatie, je telefoonnummer en een paar toepasselijke beelden of foto’s naar Maybe Boozegeoisie: maybe@academievoorbeeldvorming.nl en Rob Heesbeen van Ongekend: ongekend.ongekend@gmail.com. Als je meer informatie wilt beantwoorden we graag je vragen! Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


IN DE (S)MAAK wordt mede mogelijk gemaakt door Cultuurfondsen ‘s-Hertogenbosch en het Pride Donatie Fonds

Grafisch ontwerp: Rob Heesbeen

Bestuursleden gezocht!

Wat doet de Academie?
De Academie voor Beeldvorming gebruikt kunst om maatschappelijke vragen aan te pakken. We noemen onze manier van werken artistiek actieonderzoek. Meer over onze visie en werkwijze lees je hier.

De Academie voor Beeldvorming is gevestigd in ’s-Hertogenbosch als Stichting Het Makershuis met een bestuur op afstand. Drie ZZP-ers vormen de kern. Diversiteit is in al onze producties uitgangspunt. We onderschrijven naast de Code Diversiteit en Inclusie de Fair Practice Code. Altijd wordt gestreefd naar een fair share. Stichting Het Makershuis wordt bestuurd volgens de Governance Code Cultuur. We vergaderen minimaal twee maal per jaar met het bestuur en brengen verslag uit.


Bestuursleden
De Academie voor Beeldvorming is op korte termijn op zoek naar nieuwe bestuursleden om huidige bestuursleden op te volgen. Er is een vacature voor een voorzitter, penningmeester en algemene bestuursleden. Dit zijn onbezoldigde functies.

Wat verwachten we?
– Betrokkenheid bij organisatieontwikkelingen, thema’s en vraagstukken, actieonderzoeken, risico- en kansenanalyse, (lokale) politiek, financiën en communicatie/pr van de Academie, en tegelijkertijd afstand weten te bewaren tot het operationele beleid.
– Een pro-actieve vragende, kritische en meedenkende houding tegenover team en bestuur.
– Het kennen van de statuten, meerjarenplannen, jaarrekening, belangrijke documenten en vergaderstukken.
– Helpen bij totstandkoming en monitoring/bewaking op uitvoering van visie, strategie en doelstellingen.
– Het hebben van betekenisvolle kennis en contacten in commercieel, bestuurlijk, sociaal of cultureel domein.
– Agenda en stukken lezen voorafgaand aan bestuursvergaderingen.
– Ondersteuning bij vervanging of aanvulling bestuursleden.

Specifiek voor voorzitter
– Voorzitten en i.s.m de zakelijk leider de agenda samenstellen en beheren bij bestuursvergaderingen.
– Officieel ondertekenaar bij subsidieaanvragen en formele stukken.
– Verantwoordelijkheid teamvorming en functioneren bestuur.

Specifiek voor penningmeester
– Jaarlijks samen met boekhouder jaarrekening controleren en deze ter goedkeuring voorleggen.
– Naast de bestuursvergaderingen tweemaal per jaar samenzitten met zakelijk leiding om financiële stand van zaken te bekijken.
– Oog houden en evt. sturen op de actuele (maandelijkse) financiële ontwikkelingen.

Tijdsinzet
We vergaderen 2 à 3 keer per jaar op een doordeweekse avond. Houd rekening met leestijd vooraf op de stukken. Extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van de artistieke en zakelijke leiding; de tijdsinzet hiervoor zal wisselend zijn. Bestuursleden worden daarnaast incidenteel verwacht bij activiteiten zoals openingen of manifestaties van de Academie.

Procedure
Herken je je in onze thema’s, in het profiel, en heb je interesse om bij te dragen aan de missie en uitdagingen van de Academie voor Beeldvorming? Stuur een korte motivatie met cv en je telefoonnummer naar zakelijk leider Monique van de Wijdeven via monique@academievoorbeeldvorming.nl. We nemen binnen een week contact met je op.