Kunst als aanjager

De Academie voor Beeldvorming gelooft dat kunst een functioneel communicatiemiddel is in de samenleving, net zo als een krant, een website of een gesprek. Daar hoort ook een gezond financieringsmodel bij, dat verder gaat dan subsidiedenken. Kunst is onderdeel van een circulaire economie. Projecten van de Academie worden daarom ontwikkeld in nauwe samenwerking met partners: overheden, instanties uit het maatschappelijk middenveld, gebiedsontwikkelaars, wetenschappers, journalisten en hulpverleners.