18 oktober: Lancering Fair Jobs

29/09/2022

 

Flexibele contracten, slechte huisvesting en gebrek aan informatie; EU-burgers die als uitzendkracht in Nederland werken maken te vaak misstanden mee. Dat moet anders, zeggen Klaas Burger (Academie voor Beeldvorming) en Francien Winsemius (FairWork). ‘Wat als we zelf het eerlijkste uitzendbureau van Nederland oprichten?’

 
 

Onzeker
In de dagelijkse praktijk ziet FairWork de kwetsbare positie van EU-burgers die hier als uitzendkracht werken: onzeker werk, hieraan gekoppelde huisvesting, gebrek aan informatie en zelfs seksuele intimidatie. ‘Al jaren staan dezelfde uitzendbureaus in de top vijf van bedrijven waarover we klachten krijgen,’ zegt Winsemius.

Echte verandering
FairWork voert gesprekken met overheid en bedrijfsleven en agendeert de problemen via media: dit heeft geleid tot kleine verbeteringen. Winsemius: ‘Maar we zoeken naar echte verandering. Als je hetzelfde blijft doen, krijg je hetzelfde resultaat. Daarom gooien we het nu over een andere boeg.’

Publiek experiment
FairWork en de Academie voor Beeldvorming onderzoeken of en hoe het eerlijker kan in de uitzendbranche. Burger: ‘Fair Jobs is een publiek experiment, de start van een beweging die werkt aan eerlijk uitzendwerk. Binnen het actieonderzoek testen we wat er gebeurt als je de belangen van de uitzendkrachten centraal stelt. We gaan dit proces nauwkeurig documenteren en publiek maken. Zo willen we begrijpen waarom misstanden zo gangbaar zijn in Nederland. En: hoe kan het dan beter?’

Programma 18 oktober
13:00 – Ontvangst in Willem Twee (Den Bosch) met inlooplunch
13:30 – Film Fair Jobs (2022), eerste scène
13:45 – Aankomst eerste uitzendkrachten van Fair Jobs: Boris en Isa uit Bulgarije
14:00 – Introductie Fair Jobs als publiek experiment
14:15 – Werksessies, deelthema’s:
> Wonen
> Rechten en plichten uitzendkrachten
> Verantwoordelijkheid werkgevers
> Misstanden
15:00 – Pauze, bezoek tentoonstelling Future of Work*
15:30 – Werksessie: Hoe kan Isa veilig, gezond en eerlijk leven en werken in Nederland?  Engelstalig. Deelnemers worden tijdens deze sessie op video vastgelegd. Het gefilmde materiaal is de basis voor de tweede scene van de film Fair Jobs  
16:30 – Plenaire afsluiting, gevolgd door borrel
17:30 – Einde

Aanmelding
Aanmelding voor dit evenement verloopt via FairWork.
Klik hier en vul het contactformulier in. Vertel wie je bent en waarom je aanwezig wilt zijn. Als er plek is, ontvang je een persoonlijke uitnodiging met meer informatie.

Beelden: Fair Jobs (2022), filmstills. (c) Academie voor Beeldvorming

*Dit publieksprogramma maakt deel uit van de tentoonstelling Future of Work. Van 8 – 30 oktober is deze expositie te zien in de Willem Twee Kunstruimte in ‘s-Hertogenbosch. Op deze tentoonstelling kun je naast de film Fair Jobs nog drie andere kunstwerken bekijken. Ze laten voelen hoe macht, onmacht en uitsluiting invloed hebben op economie en werk.

Meer over de tentoonstelling